Tuesday, August 30, 2011

疙瘩疙瘩快下去 Bump, Bump, Go Away

Uh-oh, got an ouch! 


疙瘩疙瘩快下去,
别叫奶奶看见。
奶奶如果看见,
不给我吃饼干。


ge1da   ge1da   kuai4  xia4qu.
bie2  jiao4 nai3nai  kan4jian4.
nai3nai  ru2guo3  kan4jian4,
bu4gei3  wo3 chi1  bing3gan1.


Translation:


Bump, bump, please go away fast,
Don't let grandma see you.
If she sees you,
She won't give me crackers to eat.

No comments:

Post a Comment