Wednesday, March 9, 2011

伏羲是谁? Who is Fu Xi?

















Fu Xi is regarded as the founder of Chinese civilization. He is also the first king in the documented Chinese history, who reigned for 115 years. As a legendary figure, Fu Xi is the inventor of many things that started the ancient civilization. For example, he taught people how to use fire, how to make clothes from animal skins, and how to record things with symbols instead of knots and ties. But his most important invention is the Diagram of Universe (ba1gua4) with the Yin Yang Fish in the center. This diagram is the basis of Chinese philosophy and Chinese medicine. You can see the diagram on the ground in front of Fu Xi in the painting.



有人说, 他是女娲的哥哥, 也有人说, 他是女娲的丈夫。


you3ren2 shuo1 ta1shi4 nv3wa1de ge1ge, ye3 you3ren2 shuo1, ta1shi4 nv3wa1de zhang4fu.




事实上, 他是中国西北一个部落的首领。


shi4shi2shang4, ta1shi4 zhong1guo2 xi1bei3 yi2ge4 bu4luo4de shou3ling3.




中国人认为他是我们的祖先。


zhong1guo2ren2 ren4wei2 ta1shi4 wo3mende zu3xian1.




传说伏羲的妈妈有一天出去采花,


chuan2shuo1 fu2xi1de ma1ma you3yi4tian1 chu1qu4 cai3hua1,




看见一个巨大的脚印,就上去踩了一下,


kan4jian4 yi2ge4 ju4da4de jiao3yin4, jiu4 shang4qu4 cai3le yi2xia4.




她不知道这是雷神的脚印。回家后她就怀孕了。


ta1 bu4zhi1dao4 zhe4shi4 lei2shen2de jiao3yin4. hui2jia1hou4 ta1 jiu4 huai2yun4le.




伏羲在妈妈的肚子里呆了十二年才出生。


fu2xi1 zai4 ma1made du4zili3 dai1le shi2er4nian2 cai2 chu1sheng1.




伏羲非常聪明,有很多发明。


fu2xi1 fei1chang2 cong1ming2, you2 hen3duo1 fa1ming2.




他曾经站在一个高高的台子上,


ta1 ceng2jing1 zhan4zai4 yi2ge4 gao1gao1de tai2zishang4,




听到从八个方向传来的风声,


ting1dao4 cong2 ba1ge4 fang1xiang4 chuan2lai2de feng1sheng1,




然后把声音记录下来, 这就是八卦。


ran2hou4 ba3 sheng1yin1 ji4lu4 xia4lai2, zhe4 jiu4 shi4 ba1gua4.




他还教大家怎样把火种留下来,


ta1 hai2 jiao1 da4jia1 zen3yang4 ba3 huo3zhong3 liu2xia4lai2.




用火把食物烧熟了吃。


yong4huo3 ba3 shi2wu4 shao1shou2le chi1.




这可能和他是雷神的儿子有关系。


zhe4 ke3neng2 he2 ta1shi4 lei2shen2de er2zi you3guan1xi.




伏羲看见蜘蛛织网, 就发明了渔网。


fu2xi1 kan4jian4 zhi1zhu1 zhi1wang3, jiu4 fa1ming2le yu2wang3.




他不但教大家捕鱼, 而且教大家打猎。


ta1 bu2dan4 jiao1 da4jia1 bu3yu2, er2qie3 jiao1 da4jia1 da3lie4.




他还发明了第一个乐器。


ta1 hai2 fa1ming2le di4yi1ge4 yue4qi4.




所以说伏羲那个时侯是中华文明的开始。


suo3yi3 shuo1 fu2xi1 na4ge4 shi2hou4 shi4 zhong1hua2 wen2ming2de kai1shi3.




传说伏羲 人头蛇身。


chuan2shuo1 fu2xi1 ren2tou2 she2shen1.




蛇是地上的龙,所以中国人叫自己龙的后代。


she2 shi4 di4shang4de long2, suo3yi3 zhong1guo2ren2 jiao4 zi4ji3 long2de hou4dai4.




Translation:


Somebody says he is Nv Wa's big brother. But somebody says he is Nv Wa's husband. In fact, he was the chief of a tribe in the Northwest China. Chinese people regard him as our ancestor. As the legend goes, one day, Fu Xi's mom went outside to pick flowers. and saw a giant footprint, so she went forward and stepped in it. She didn't know this was a footprint left by the God of Thunder. So she got pregnant after she got home. Fu Xi stayed in his mother's body for 12 years before he was born.

He was very smart, and invented many things. Once he stood on the high platform and heard the wind from eight directions. Then he noted down the sounds. That became the Diagram of Universe. He also taught people how to keep the fire, which people could cook food by. This probably is related to the fact that he is the son of the God of Thunder. Fu Xi saw spiders spinning webs, so he invented the fishing net. He showed people not only how to fish, but also how to hunt. He also invented the first musical instrument. Therefore, the time when Fu Xi lived is the beginning of Chinese civilization. According to the legend, Fu Xi has man's head and snake's body. Since the snake is the dragon on the ground, Chinese people call ourselves the offspring of the dragon.

No comments:

Post a Comment