Friday, July 15, 2011

甜蜜蜜 Sweet

http://www.youtube.com/watch?v=Ppccxy4YyKg&feature=related

甜蜜蜜,你笑得甜蜜蜜,
好像花儿开在春风里。

*在哪里,在哪里见过你?
你的笑容这样熟悉,
我一时想不起。

*啊在梦里,
梦里, 梦里见过你。
甜蜜笑得多甜蜜。
是你, 是你,梦见的就是你。


tian2mi4mi4,  ni3 xiao4de  tian2mi4mi4,
hao3xiang4  hua1er  kai1zai4  chun1 feng1li3.

zai4na3li3,  zai4na3li3 jian4guo4 ni3?
ni3de xiao4rong2  zhe4yang4 shou2xi4,
wo3  yi4shi2 xiang3bu4qi3.

a  zai4 meng4li3,
meng4li3,  meng4li3 jian4guo4ni3.
tian2mi4  xiao4de duo1 tian2mi4.
shi4ni3,  shi4ni3, meng4jian4de  jiu4shi4 ni3.

Thanslation:
Sweetly,  you smile so sweetly
Like flowers opening in the spring breeze.

Where, where have I seen you before?
Your smile is so familiar,
But I can't remember for now.

Oh it was in my dream.

I have seen you in my dream
Smiling so sweetly.
It was you who I have seen in my dream.

No comments:

Post a Comment